Witamy!
Od 6 lat przyjmujemy go¶ci w naszym gospodarstwie w Zawadce Rymanowskiej, w Beskidzie Niskim. Polubili¶my to tak bardzo, ¿e zbudowali¶my nowy dom w którym jest jeszcze wiêcej miejsca d³a Was. Przyjmujemy nie tylko go¶ci indywidualnych ale i "zielone szko³y", a poza tym hodujemy kozy, robimy ró¿ne sery kozie i zajmujemy siê rêkodzie³em.

 

"FARFURNIA"
gospodarstwo agroturystyczne
i pracownia rêkodzie³a
Janeczki i Micha³a Kacprzyków
Zawadka Rymanowska 40 d
38-450 Dukla
tel. 013 4330183
kom. 0 502 337768

FARFURNIA